Her er du: Startsiden » Vis artikkel
Kontakt/ informasjon

  Samisk - Samigiella » Barnetrinn » Undervisningsopplegg

« Tilbake  
Samene, åtte årstidenes folk

Samene har åtte årstider:

Vinter- Vårvinter- Vår- Vårsommer- Sommer- Høstsommer- Høst- Høstvinter.


Dálvi- Giđđadálvi- Giđđa- Giđđageassi- Geassi -Čakcageassi- Čakca- Čakcadálvi.


Samene har ulike gjøremål i de ulike årstidene. Reindriftssamene har sine gjøremål og sjøsamene sine egne, men det er endel likhetstrekk mellom disse. De åtte årstider er mest gjeldende for de som driver tradisjonelle næringer som reindrift eller gårdsbruk/fiske.Et gjøremål kan utsettes til neste årstid hvis arbeidet ikke kan utføres akkurat innenfor et bestemt årstid. Inndelingen av månedene deles også midt i månedene.


Et reindriftssamisk år:

Vinter: desember - februar

Reinen er på vinterbeite
Slakting for salg og vår/sommerforsyninger
Duodjiarbeid
Tilsyn av reinflokken året rundtVårvinter: februar - mars

Samling av reinflokken
Tørking av reinkjøtt (Finnmark)
Duodji


Vår: april -mai

Tørking av reinkjøtt (Troms)
Vårflytting til kysten (Spes. Finnmark)
Reinen kalver
Isfiske
DistriktsmøterVårsommer: mai - juni

Reinen kalver
Merking av kalver
ferskvannsfiskefiske
Duodji, garving av skinn


Sommer: juni -august

Kalvemerking
Innsjøfiske
Pesk skinn av kalvene taes .
Duodji salg ved veien
Bærplukking
Ferskvannsfiske
Duodji, garving av skinnHøstsommer: august - september
Slakting
Reinmerking
Gjelling av okserein
Skilling av rein
Vedhogst
sennagress skjæresHøst: oktober - november

Høstflytting
Parringstid for rein
Duodji


Høstvinter: november - desember

Slakting av nisterein
Distriktsmøter
Duodji
Et sjøsamisk år. Samme inndeling som et reindriftssamisk år.

Vinter:
Duodji
Fjøsdrift
Vinterfiske av torsk


Vårvinter:
Fjøsdrift
Tørking av kjøtt
Vårfiske etter torsk


Vår:
Fjøsdrift
Lamming
Isfiske
Eggsanking


Vårsommer:
Våronn
Laksenotfiske
Eggsanking


Sommer:
Høyonn
Laksefiske i elv
Laksenotfiske
Multebærplukking
Seifiske


Høstsommer:
Seifiske
Sildefiske
Flyndre/Kveitefiske
Bærplukking
Potetopptak


Høst:
Slaktning
Fiske av torsk,hyse, sild
Sanking av sauer
Sanking av duodjiemner
Klipping av sauer


Høstvinter:
Småviltjakt
Fjøsdrift
Duodji

Forslag til undervisningsopplegg:

Mål: Få kunnskap om de åtte årstidene og de ulike gjøremålene i hver årstid. Lære årstidene på samisk. Følge årshjulet i undervisningen, dvs. prate om årstid, måned og hvilke gjøremål er aktuelt akkurat da. Eventuelt gjøre noe praktisk etter årshjulet og lære begreper om det.

Elevene kan lage en årssirkel med alle årstidene på ulike måter. (Se bildene) Lime bilder av ulike gjøremål, eller kun skrive gjøremålene i sirkelen.
Se film om reindrift gjennom åtte årstider.
Være med i ev. reinflytting, reinkalvemerking, saueklipping og saueslakting.
Intervjue noen om de ulike årstider og gjøremålene.


Kilder: Lokale folk med kjennskap til de åtte årstidene, og
e-skuvla.no


Klikk for full størrelse.
Klikk for full størrelse.
Et reindrifts samisk år
Klikk for full størrelse.
Klikk for full størrelse.


Klikk for full størrelse.

Skriv ut artikkel.

Skrevet av Edith S. B. Båhl, torsdag, 06.11.2008 - klokken 14:50
Sist endret: fredag, 19.02.2010 - klokken 09:37
- Design/ utvikling: STORFJORD DATA 2©06 -