Her er du: Startsiden » Vis artikkel
Kontakt/ informasjon

  Historie » Barnetrinn » Bakgrunnsstoff

« Tilbake  
KA HUSDYRAN VÅRES HEITTE


Av Reidun Mellem


Marta og Erna
Stella og Stjerna
Harmen og Haban og Halton og Hag
Laska og Lona
Blakka og Brona
Fo-ola – fola hestan – til fjells en sommardag!

Morlik og Mildros
Kranselin og Kveldros
Litago og Linderos og lille-stuten Tor
Dagros og Dokka
Svana og Sokka
Ko-o-se kosse ky-yrn, - å komme no til mor'.

Brita og Gulla
Prikken og Tulla
Baldrian og Boillan og stangvisveren Poff
Silke og Sina
Lillemor og Lina
Ki-ira – kira sauan - gå pent og ikke knuff!

Bæsa og Snipa
Gråmor og Stripa
Krokhorn og Trampe med lang og tjafsat fjell
Tiksa og Siri
Skratt og Bikkohiri
Gi-itse – gitse geiten – så høgt i ur og fjell!


Enno for 25 år sia var det mye husdyr i fjøsa rundt omkring i bygdene våre: kyr, sauar, hestar, ein del geiter, høns. No står mange fjøs tomme – kyr og hestar har minka svært i tallet – geite-holdet har gått over til å bli stordrift hist og her, mens sauane enno innehar stillinga som det bortimot vanlige husdyret på småbruka.

Alle husdyra hadde namn – og desse namna er no i ferd med å forsvinne ilag med husdyra. Årboka bad om hjelp til å ta vare på denne viktige delen av lokalhistoria vår, men svært få har sendt oss noko. No ber vi dykk igjen: Send oss namn på husdyr av alle slag, barn og ungdom har bruk for det du veit på dette området! Dei gamle kunne også lese mot museplagen når tørrhøyet skulle i hus. Hjelp oss til å ta vare på slike vers – enten dei er på norsk, finsk eller samisk! Send inn til Årboka v/Reidun Mellem, 9020 Tromsdalen.
Så seier vi takk til 7.klasse på Elvevoll skole som har sendt oss ei fin samling namn.


Årboka i undervisning
Av Anne Eriksen, klasselærer i norsk, 7. kl.


Elvevoll skole har i flere år arbeidet med å bruke årboka i lokalmiljøundervisninga. Årboka passer svært godt integrert i flere fag.
I år har elevene i 7. kl. tatt utfordringa fra reportasje i lokalavisa der redaksjonen spør etter husdyrnavn. Dette er satt inn i det lokale lærerplanarbeidet. Elevene har laget intervju som de har gjort på fritida. Vi har fått inn flere folk i skolekretsen, og vi har spurt foreldrene. Vi fikk en fin læringssituasjon der lokalmiljøets dagligliv blei satt i fokus.
Elevene oppsummerte at de samme husdyrnavnene har gått igjen og er fortsatt levende i flere deler av kretsen.
Forarbeidet til intervjuene var arbeid med tidligere årbøker, der vi laga en oversikt over stoff fra Storfjord kommune. Vi fikk et innblikk i stoffutvalg og lokale skribenter, og både elever og lærere har evaluert arbeidet som interessant og lærerikt. Dette arbeidet er også knytta til arbeid med Avis i skolen.
Elever i 7. kl.: Anne, Inger, Jan-Erik, Jan-Hugo, Morten, Kim-Hugo, Rune, Thomas.

Storfjord-prosjektet
Tema: Gamle husdyrnavn
Intervju v/7. kl. Elvevoll skole, oktober 1989

Geit:

Snehvit
Flicka
Kvitkolla
Guri
Sjefen
Blåmaja
Lady
Spragla
Nøkla
Petra
Dutti
Brunkolla
Svarthalsen
Fjellgeita
Krona
Sokken
Spisshorna
Bæsa
Seljespisaren
Rolig
Stangern
Sortepia
Bjellgeita
Fjellbrud
Gulla
Visa
Brunetta
Streifa
Blåmann
Gråmor
Siri
Pjusken

Ku:

Perla
Bjellkua
Morlik
Rosa
Litago
Vona
Stjerna
Kveldsros
Blomsten
Rødkoll
Røsid
Rødlin
Svartsia
Kviga
Rausida
Dagros
Gullrosa
Lindego
Fagerlin

Sau:

Dokka
Silka
Tulla
Hoppetulla
Gjøken
Svarten
Steigar
Grådokka
Koffen
Lilla
Lillemor
Langøre
Hare
Strømpa
Silkeline
Krona
Svarthosen
Fjellhøna
Bjellsauen
Veiskrapa
Stjerna
Pia
Prikken
Svartdokka
Ræven
Kjappfot
Bjellemor
Brita
Silke

Hest:

Høvding
Bruna
Benjamin
Svarteper
Liljan
Bruna
Svarten
Blakken
Pelle
Stolpehesten
Trygg
Rona
Tora

Høne:

Tuppen
Spagetti
Gullhøna
Hakkesnipa
Skraphøna
Ugresshøna
Svartstjerten
Sparkehøna
Brunprikken
Meljakob
Kykla
Bruna
Egghakke
Hyla
Sjæfen
Trollhøna

Frå E. Sollund, Jøkelfjord:

Navn på kyr:
Rødsi
Blomstra
Palma
Juna
Svana
Løva

Menneske og miljø i Nord-Troms
Årbok 1989, s. 72Skriv ut artikkel.


Skrevet av Liv Johansen, fredag, 07.05.2010 - klokken 14:35

- Design/ utvikling: STORFJORD DATA 2©06 -