FOLK OG HENDELSER I LYNGEN


Av Roald Larsen

POLLFJELLRASET I 1810

Det ble sommer i 1810 også. De små gårdene i Lyngendalen lå spredt omkring. Gresset vokste og det var en rolig tid på gårdene. Tilsammen 15 – 16 familier hadde sine hjem i Lyngendalen.

Kanskje hadde det regna mye i slutten av juni det året. Fjellet blir gjerne litt løst når det blir oppbløtt av vann slik at det ofte går større og mindre ras.
Lørdag 30.juni raste et større fjellstykke ned i sjøen fra Pollfjellet og det oppsto en flodbølge som skyllet mot Lyngendalen. Tre gårder som sto nær sjøen ble tatt av flodbølgen og 14 mennesker omkom.
Vi vet ikke når tid på døgnet raset kom, men det var trulig om natta. Vi vet heller ikke om folk ble tatt av flodbølgen, men berget livet. Det er ikke usannsynlig.
Bare tre uker tidligere hadde Jakob Josephsen og hans kone Elen fått en sønn som var døpt Joseph. De hadde vært gift i mindre enn to år og Joseph var deres første barn.
På den tiden lå spebarn ofte i komse. Det traff seg slik at lille Joseph lå og sov i komsa da flodbølgen kom og feidde husene på sjøen.
Josephs bestemor og bestefar var blant de som forsvant. Likeså faren, Jakob. Josephs mor reddet seg.
Da sjøen la seg til ro var barnet blant de savnede.Det ble lett langs strendene etter de omkomne, men bare to ble funnet. Flere timer senere fant de barnet i live i komsen under Pollfjellet. Komsa hadde vært som en liten båt for lille Joseph. Stedet der barnet ble funnet fikk etter dette navnet Josva. Dette navnet kan godt være en avledning fra navnet Joseph.
Den store steinen som i dag står i sjøen ved Josva heter Josvasteinen. Men denne steinen er kommet senere ned fra fjellet. Othelie Karlsen, Furuflaten fortalte da hun levde at denne stein kom ned fra fjellet St. Hans natt i 1904 eller 1905.
Det er en annen versjon om Joseph som sier at komsa med ham i ble funnet i et vedskjul langt oppom sjøen omtrent der fergekaia nå står i Furuflaten. En tredje versjon sier at komsa ble funnet flytende på sjøen.
Joseph Jakobsen vokste i alle fall opp og da han var 28 år gammel i 1838 giftet han seg med Elen Hansdatter fra Elvevold.
Joseph og Elen bosatte seg i det nordligste huset i Elvevold og de fikk tre barn, Elen, Beret og Peder Joseph. Elen ble gift med Hans Andersen, Lakselvbukt. De fikk trulig ikke barn. Beret giftet seg i 1865 Peder Thomas Olsen, Storeng og de fikk to barn, Ole og Peder Joseph.
Det ble ikke lenge Beret og Peder fikk dele familielivet. Bare to og et halvt år. Peder Thomas Olsen og svigerbroren, Peder Joseph Josephsen sammen med fem andre reiste 1868 på samme båt til Lofoten.
Tirsdag 31. mars lå de en kvartmil utafor Sund i Flakstad hvor de ble overrasket av orkan og båten kullseilte. Alle syv omkom. Da båten senere ble berget hang Peder Joseph og Nils Hansen, Elvevold død på hvelvet.
De brukte komager på den tiden og den ene hadde laget 9 knuter på komagbandet som et budskap om et eller annet. Det ble snakket om dette blant folk i lange tider senere, men ingen klarte å finne ut hva han hadde ment med det.
De to ble begravet i Buksnes i Lofoten.
Peder Thomas Olsens enke, Beret, døde fire år senere, bare 30 år gammel og de to barna ble oppfostret hos hver sine besteforeldre. Ole døde ugift, mens Peder Joseph Pedersen giftet seg for dem begge. Han ble nemlig gift to gang. Begge ganger med Beret Marie.
I dagligtalen ble Peder Joseph kalt for «Jose-Per». Han var forsamlingsholder og ble også kjent for å kunne blåse når folk trengte hjelp for sine sykdommer.
Det fortelles at det engang kom et brev fra Finland som var adressert til Per, Norge. Og Per var såvidt kjent at også dette brev kom til rette mottaker.
«Jose-Per» kjøpte eiendom på Rasteby. Denne eiendommen ble senere delt til hans barn. Per hadde også en båt som het Senja, sammen med sine sønner. De drev fiske, ikke minst etter seien.
Per døde 1953. Hans sønner Einar og Johan Peder Pedersen kjøpte etter krigen ny båt, Einar Helland, som ennå er i drift.
Men både Einar og Johan Peder er gått bort. En kan ennå se det gamle huset til «Jose-Per». Det står der som et minne om tider som er gått. Som et monument over gamle Per.

UTSKRIFT
av kirkeboka for Lyngen prestegjeld
1785-1821.
Fol.239....Julius....8de
d:30te juni nedstyrtede en stor Steenmasse af fjeldet imellom Pollen og Lyngsdalen, hvorved Søen satte i saa voldsom Bevægelse at Bølgerne bortrevne Huuserne paa 3de Gaarde i Lyngsdalen, hvorved følgende 14 Mennesker omkom, hvilke under 8de d.M. Bleve mig opgivne: 1)Inderst JoenKnudss: Lyngsdalens Kone Karen Morthensd: 48 Aar. 2) Huusmd: Jacob Josephss: ibid: 40Aar.
Huusmd. Anders Erichess: ibid. 60 Aar. 4) denes Kone Anne Josephsd: 68 Aar. 5)Hans Datter Ane, 28 Aar. 6) Hans Datter Karen 22 Aar (Begge ugift). 7) Hans Fosterdatter Stina Israelsd: 12 Aar. 8)Gmd: Johannes Erichss: Lyngsdalens Kone Marith Gundersd: 38 Aar. 9) Hans datter Marith 1 ½ Aar. 10) Hans Fosterdatter Marith Larsd. 5 Aar. 11) Pige Inger Andersd: Stubeng 46 Aar.
12)Pige Karen Joensd: Pollen 12 Aar. 13) Inderst Joseph Jacobss:Lyngsdalen 70 Aar. 14) Hans Kone Berreth Samuelsd: 68 Aar. Af disse ere kun de 2 første gjenfundne og begravne.


Menneske og miljø i Nord-Troms
Årboka 1976, s 67
Skrevet av Liv Johansen, fredag, 07.05.2010 - klokken 13:36
Sist endret: fredag, 07.05.2010 - klokken 13:37