Russestøttene

I Skibotn ble det etter 2. verdenskrig reist minnestøtter over falne russiske soldater. Soldatene mistet livet i perioden 1941-1945. Der minnestøttene står, var de russiske soldatene gravlagt. Alle likene er gravd opp og fjernet. De ble sendt til Tjøtta og lagt der.

I Skibotn finnes det 3 slike støtter. Hver 17.mai er det høytidelig kransenedleggelse ved den ene støtta som er tvers over vegen fra Skibotn kirkegård. De siste somrene har det også blitt pyntet ned russiske kranser ved en av de andre støttene.Denne er nært E8, på østsiden av vegen, oppe ved Elvestad /Lulle.
Den tredje minnestøtta er i Nallovuop`pe.Ruošša muittogeađggit

Maŋŋel 2. máilbmisoađi čeggejuvvojede muittogeađggit ruošša soalddáhiid badjel geat masse heahkka jagi 1941- 1945.
Sii ledje álggos hávdajuvvon geađgiid lahka. Maŋŋel sirdojuvvo rupmášat Tjøttai.
Ivgubađás leat golbma ruoššá muittogeađggit. Juohke 17. beaivvi miessemánus bidjojuvvojit lieđit muittogeađgai mii lea Ivgubađá girkogárddi guoras. Maŋŋemus geasiid lea okta dáin geađgiin čiŋaduvvon ruošša lieđđekránsaiguin. Dat geađgi lea E8 guoras, Elvestades/ Lullis.
Dat goalmmat muittogeađgi lea Nállovuohpis.
Klikk for full størrelse.


Skrevet av Liv Johansen, tirsdag, 08.06.2010 - klokken 16:46
Sist endret: fredag, 02.07.2010 - klokken 00:54